Bộ Kit Realtime Indoor Position - nRTLS

49tr900 đồng
Bộ Kit Realtime Indoor Position - nRTLS

Bộ kit dựa trên công nghệ định vị UWB - Ultra Wideband, với độ chính xác cao đạt tới 10 cm trong nhà dựa trên concept RTLS.

Bộ kit định vị nRTLS KIT bao gồm: 
+ 4 thiết bị Base Station
+ 3 thiết bị tag (asset tag, employee tag) 

Các tính năng cơ bản của bộ Kit:

- Quản lý khu vực 25mx25m

- Tự động lên bản đồ

- Tần số cập nhật vị trí từ 50ms

- Dashboard để hiển thị vị trí thời gian thực của tag, độ chính xác vị trí thông thường dưới 1m

- Geo-fencing/Search/History/Heatmap
-Report 

- Open API để kết nối hệ thống của chính bạn

Demo về hình ảnh hệ thống trên trang này..
Video demo hệ thống RTLS UWB..


Liên hệ: info@congngheibeacons.com để biết thêm chi tiết và được tư vấn chi tiết kỹ thuật.
Giá đã bao gồm VAT: 49triệu900 VNĐ.
Thời gian bảo hành: 1 năm

@CongNgheibeacons.Com

0 comments: