Thiết bị Beacon Mesh

Thiết bị Beacon Mesh
Thỏa thuận
Bạn cần giải pháp kết nối các thiết bị Beacons ở nơi không có Wifi và Internet.
Các thiết bị Beacons tự kết nối với nhau thành mạng Mesh và truyền dữ liệu về Mesh Gateway, từ Gateway đẩy về hệ thống trung tâm để xử lý các tác vụ tiếp theo.
Thiết bị Beacon USB với cài đặt chế độ Mesh networkThiết bị Beacon Mesh GatewayHệ thống Beacon Mesh cài đặt trên hệ thống độc lập của bạn, không phát sinh chi phí duy trì hay thê bao hàng tháng cho bạn.

Chú ý: Hệ thống không bán lẻ.

Liên hệ: info@congngheibeacons.com để biết thêm chi tiết.

@TrackGoVn
0 comments: